Categorieën
Bericht van Stefan Wetenschappelijk onderzoek

Eeuw der interruptie.

Een nieuw onderzoek over media consumptie geeft ons meer inzicht in hoe verschillende doelgroepen media consumeren. Alhoewel het onderzoek op de Amerikaanse markt gericht is, kunnen we waarschijnlijk parallellen leggen tussen andere westerse samenlevingen. Zo blijkt dat de gemiddelde Amerikaan dagelijks bestookt wordt met 15 uur aan digitale media. De vraag is, hoeveel van deze tijd er ook daadwerkelijk aandacht wordt gegeven aan de geconsumeerde media.

Vandaag de dag hebben we enorm veel informatie binnen handbereik. En we kunnen zelf voor een groot deel bepalen wat we wanneer bekijken. Denk bijvoorbeeld aan het kijken van een tv-serie op Netflix tegenover diezelfde serie bekijken op een reguliere tv-zender. Waar opnemen van programma’s het al makkelijker maakten om bepaalde dingen later te bekijken, is het met de komst van “acces on demand” diensten nog simpeler om je kijk en luister gedrag aan je levensstijl aan te passen in plaats van andersom.

De in het onderzoek zogenaamde “Young Mobiles” (18-29) zijn studenten en jonge professionals die voornamelijk hun laptops, tablets, smartphones en DVR (Digitale Video Recorder) gebruiken in conjunctie met reguliere tv en internetradio. Ze maken veelvuldig gebruik van diensten als Netflix, sociale media en instant messaging applicaties. Rekeninghoudend met hun selectieve aandachtsvermogen en multitasking, blijkt dat de dagelijkse dosis blootstelling aan media van deze doelgroep 6 uur en 52 minuten is. Daarbij ging 39 procent van de tijd naar het bekijken van video (via internet, mobiel en tv) en 26 procent naar communicatie (via sociale media, instant messaging en ouderwets telefoneren).

De zogenaamde “Prime Time Crowd” bestaat uit professionals en jonge stedelijke gezinnen met twee of drie kinderen op school. Traditionele tv en opgenomen tv-programma’s domineren hier het spectrum. Ze gebruiken voornamelijk apparaten als DVR en DVD. Op de tweede plaats volgen hun laptops (voor email en online winkelen), smartphones (voor video) en consoles (Xbox / Playstation). Rekeninghoudend met hun selectieve aandachtsvermogen en multitasking, blijkt hun dagelijkse dosis media 10 uur en 35 minuten. Daarvan gaan 65 procent naar het kijken van video en 16 procent naar communicatie.

De laatst genoemde doelgroep in het onderzoek, “The Average American Household,” is te vergelijken met de “Prime Time Crowd.” Want ook deze doelgroep gebruikt voornamelijk reguliere tv in combinatie met DVR en DVD. Ze gebruiken ook hun laptops, smartphones en consoles. Echter, hun media tijd is vaker onderbroken dan de Prime Time Crowd, maar minder dan de Young Mobiles. De totaal gespendeerde tijd aan media per dag is 8 uur en 3 minuten. Met 51 procent gespendeerd aan het bekijken van video en 22 procent gespendeerd aan communicatie.

De verwachting was dat de Young Mobiles groep veel meer media tijd zou hebben dan de andere twee groepen. Dit blijkt in de praktijk niet zo te zijn. De Young Mobiles groep consumeert media gesegmenteerd. Veel meer zo dan de andere twee groepen. Gevolg is dat marketing en reclame zich naar dit gedrag moeten aanpassen. De Young Mobiles groep wilt meer toegang tot alle soorten media op de momenten dat het hun uitkomt. Daarom moet content bondiger zijn, “context aware” zijn en op meerdere platformen worden aangeboden.

Media en haar consumptie wordt steeds meer “bottom up” i.p.v. “top down.” Waar voorheen de omroepen en uitgevers bepaalde wat men te horen, zien of lezen kreeg is het nu steeds meer de eindgebruiker die bepaalt wat er wanneer geconsumeerd wordt. Inspelen op deze ontwikkeling is een must. Bedrijven die zich krampachtig vasthouden aan de oude spelregels zullen steeds meer moeite hebben hun dominante positie te behouden. Meegroeien met deze trend en de eigen macht deels uit handen geven aan “the crowd” is beangstigend maar noodzakelijk. In een wereld waar informatie heerst is transparantie en eerlijkheid koning.

Bron: phys.org