Winnaar Quadaward 2014!

  • Awards
  • Grafisch Ontwerp

Dit jaar (2014) heb ik deelgenomen aan de eerste internationale Quadaward. Mijn onderzoeksthesis waarmee ik mijn opleiding heb afgerond heeft in de categorie Grafisch Ontwerp een prijs in de wacht gesleept.

De inzending is hier terug te vinden op de Quadaward website: Kritische Illustraties


In totaal heb ik vier prijzen in de wacht gesleept:

Grafisch Ontwerp:
Logo:
Illustratie:
Illustratie:


Hier vindt u beeld, tekst en uitleg over mijn onderzoeksthesis.

Het onderzoek richt zich op zogenaamde kritische illustraties, cartoons en andere maatschappijkritische afbeeldingen.
Linkjes naar de PDF bestanden met daarin de scriptie van het onderzoek, gratis postkaarten en een magazine zijn via de links hieronder te benaderen:

Hieronder een korte beschrijving van het onderzoek. Voor het volledige werk klik hierboven op “Kritische Illustraties Scriptie”

“INLEIDING
Kritische illustraties spreken mij vaak aan. In één beeld worden de actualiteiten kritisch onderzocht. Elke kritische illustratie onderzoekt, vervormt, verdraait, vervangt, verkleint of vergroot onderdelen van het onderwerp om zo een kritische noot aan het discours te geven, autoriteit in vraag te stellen, aandacht te vestigen op corruptie en sociale misstanden of zelfs te oordelen over een bepaald onderwerp, beleid, persoon of stand van zaken.

Tijdens dit project ga ik op een aantal manieren onderzoek doen naar kritische illustraties en cartoons. Denk daarbij aan een literatuur studie, een korte enquête en onderzoek door te pogen zelf kritische illustraties te produceren.

FOCUS ONDERZOEK
De focus van dit onderzoek ligt bij redactionele of kritische illustraties.

Ik vind dit een interessant onderwerp aangezien dergelijke illustraties, die ook wel cartoons worden genoemd, gebruikt worden om op amusante wijze kritiek te leveren op actualiteiten, sociale constructies en de politiek.
ONDERZOEKSVRAAG
HOOFDVRAAG:
• Welke inhoudelijke en vormelijke kenmerken kan ik het beste toepassen bij het produceren van kritische illustraties?

DEELVRAGEN:

• Wat kan ik als beste als inspiratie gebruiken om de illustraties op te baseren?
• Welke inhoudelijke kenmerken kan ik het beste handhaven?
• Welke vormelijke kenmerken kan ik het beste handhaven?
• Met welke twee outputs kan ik de illustraties het best presenteren?

METHODOLOGIE

Voor dit onderzoek heb ik een literatuur studie gedaan waarin ik gebruik maak van boeken, papers en online bronnen. Ook heb ik advies gevraagd van Vlaamse cartoonist en striptekenaar Kim Duchateau en heb ik een kleine enquête afgenomen. Tevens ben ik zelf aan de slag gegaan met het produceren van kritische illustraties. Dit laatste is een vorm van experimenteel onderzoek. De geproduceerde illustraties worden gepresenteerd in de vorm van postkaarten, en in een magazine ter illustratie van de oorspronkelijke tekst waarop de afzonderlijke illustraties gebaseerd zijn.”

Naamsverm-NietCommerc-GelijkDelen